Guide: Hvad indeholder en kritisk anmeldelse?

Som en del af storytellingen om Jonas Edvard og Nikolaj Steenfatts Terroir-projekt vises hænderne bag objektet og den grundige proces med skabelsen af materialet. Pressefoto

En anmeldelse er altid en kombination af både objektive betragtninger og en subjektiv dom, som anmelderen fælder på baggrund af det oplevede. Men det oplevede har kun relevans, hvis der er argumenteret for dommen. I et kritisk medie SKAL der argumenteres og underbygges med faglige betragtninger, som anmelderen har med sig i ‘sin bagage’.

Introduktion
Scenen sættes:
Hvem, hvad og hvor? – ud fra kriterierne væsentlighed og aktualitet.

Overblik
– Er der en overordnet tematik eller dagsorden på færde?
– Formidling af tema, produkter, udstillingskontekst eller kuratorisk vinkel.
– Hvordan er møblerne eller udstillingen grebet an?

Fagligt greb og argumentation
Det faglige perspektiv:
– Formidling af udvalgte produkter eller værker. Hvorfor, hvordan og hvad?
– Hvad udtrykker produkterne eller værkerne? Hvordan forholder formen sig til funktionen? Hvilke materialer er der brugt og hvad betyder det? Hvordan er ergonomien i møblet? Er produktet, møblet eller værket stofligt, stramt eller noget helt tredje?
– Er der historiske referencer eller stilarter på spil? Hvilke referencer eller andre produkter bliver der henvist til? Er referencen bevidst eller ubevidst?
– Kan møblet, produktet eller værket noget særligt? Hvem henvender produktet sig til?

Argumentér for dit valg!
Din underbyggede analyse og blik er fundamentet for kritikken, der jo både kan være positiv og negativ. Hav modet til at mene noget ud fra din analyse. Det er stærkt og overbevisende, hvis den er underbygget fagligt.

Efterrationalisering
Refleksion over vurderingen:
– Kunne man reflektere anderledes end det, du har gjort?
– Er der andre perspektiver, der er oplagte at nævne?
– Kunne produktet, værket, udstillingen være grebet an anderledes? Mangler der noget for, at oplevelsen ville have været fuldbyrdet? Hvad savner du? Opfyldte produkterne, udstillingen eller værkerne forventningerne eller den opstillede præmis fra producenten/udstillingsstedet?

Ovennævnte rækkefølge er ikke kronologisk, og ikke alle anmeldelser har nødvendigvis alle dele repræsenteret – og slet ikke ligeligt. Nogle gange vil det konceptuelle fylde mere i en anmeldelse, hvis der eksempelvis er en given tematik på spil, som er essentiel at få foldet ud for at forstå udstillingen eller genstanden. Andre gange kan det være konteksten/sammenhængen, udstillingen foregår i, der er afgørende for forståelsen. Som noget helt trejde kan anmeldelsen handle om værket/udstillingen/genstanden, som bryder med en norm eller et samfundsmæssigt kodeks mm.

Husk: En anmeldelse kan ikke skæres over en læst, men skal altid vinkles skarpt, dygtigt og relevant!