Skud på Stammen

Siden 2007 har elever på snedkeruddannelsen Next, der er en 4-årig ungdomsuddannelse, fået mulighed for at arbejde med en gruppe udvalgte designere og møbelarkitekter midtvejs i deres uddannelsesforløb.

Konceptet har være ens de sidste par år. Designere har tegnet et møbel, som eleverne så enkeltvis eller i grupper snedkererer.

NEXT er et uddannelsessted med mere end 40 erhvervsuddannelser, 17 euxlinjer og 6 gymnasier, fordelt over hele landet. Se mere fra skudpåstammen på Facebook.

Del profilen

'Skud på Stammen'

Facebook