Q&A: Ane Lykke / Reflected Light

Q&A: Ane Lykke / Reflected Light

Ane Lykke har skabt nogle riste eller gitre, som er placeret med en lille afstand til væggen, så lyset tillades at passere for at kastes tilbage fra bagvæggen ud i rummet. Foto: Benita Marcussen

af Charlotte Jul

Charlotte Jul er cand.mag og chefredaktør på designETC. De sidste 17 år har hun formidlet området for design og kunsthåndværk kunstnerisk som kommercielt i tekster, artikler og via iværksætterportalen items.nu, som hun startede i 2001.

Billedserie

Ane Lykke
Reflected light
Bagsværd Kirke
Til 3 december

Det synlige og usynlige er nærværende i Ane Lykkes installation i Bagsværd Kirke, hvor værkerne går i dialog med Utzons arkitektur og tilfører gallerigangen en poetisk stemning med afsæt i videnskabelige undersøgelser om lys.

Gitre, cirkler og striber er det formmæssige greb i tekstildesigner Ane Lykkes nye objekter, der er skabt stedspecifikt til udstillingen Reflected Light i Bagsværd Kirke. Installationen består af tre cirkelrunde objekter, der er installeret i gangen omkring det sted, hvor virkningen af ovenlysvinduerne er stærkest. To objekter er hængt op i Utzons udstillingsskinner, mens det tredje står på gulvet.

Reflected Light er resultatet af systematiske og videnskabelige undersøgelser af farve og lys. Foto: Benita Marcussen

Lyset spiller en vigtig rolle i Bagsværd Kirke, men er ofte en af de kvaliteter, vi mere fornemmer end egentlig ‘ser’. En immateriel kvalitet, som ikke desto mindre er afgørende for, hvordan vi oplever rum. Ane Lykke har skabt nogle gitre, som hun har placeret med en lille afstand til væggen, så lyset kan passere for at blive kastet tilbage fra bagvæggen og ud i rummet. Den bevægelse bliver synlig, fordi ristene er malede bagpå, så det reflekterede lys får farve og på den måde materialiserer sig. Gul og lilla er såkaldte komplementærfarver, der, hvis de blandes, bliver grå. Gul og lilla er også farverne på konfirmandstuens gardiner i Bagsværd Kirke.

Hvorfor tager du udgangspunkt i lys?
Det, der har optaget mig i Bagsværd Kirke, er, hvordan Utzon anvender dagslyset som udgangspunkt for at skabe rum i samspil med grundlæggende arkitektoniske virkemidler. Korridorerne – herunder gallerigangen – fungerer som lyskanaler, der opfanger og giver adgang til himmellyset året rundt ligesom de tæmmer sollyset og leder det ind i rummet. Derfor har det været oplagt for mig at tage udgangspunkt i dagslyset og i lyset i rummet. Min hensigt har været at bruge lyset aktivt og gøre opmærksom på det ved at få lyset til at materialisere sig på en ny måde.

Reflected Light er installeret midt i gangen, hvor rumfornemmelsen er markant vertikal, fordi betondragerne på dette sted i gangen er smalle. Foto: Benita Marcussen

Cirklen spiller en væsentlig rolle i Reflected light – hvorfor det?
Utzons tegninger viser cirklens betydning for kirkens udformning. Det er primært rektanglet, der er synligt i arkitekturen, hvor cirklen fornemmes indirekte i kirkens loft. Jeg har taget udgangspunkt i cirklen og gjort den synlig ved at pege på cirklens tilstedeværelse i arkitekturen – visuelt ved at skabe geometriske overlap i selve opbygningen af installationen.

Fornemmelsen af lagdeling, man kan have i gallerigangen pga. modulet og repetitionen af de tværgående betonbjælker, har Ane Lykke også leget med i lysobjektet på gulvet, der er bygget op af flere gitre, holdt sammen med en kappe. Foto: Benita Marcussen

Hvordan kombinerer du det videnskabeligt undersøgende med det poetiske?
Den måde jeg arbejder på, vil jeg betegne som en slags grundforskning, hvor jeg undersøger, eksperimenterer og observerer for at finde ud af, hvordan eksempelvis lys påvirker farver. I forbindelse med Reflected light har jeg forsøgt at indkapsle effekten af dagslysets foranderlige karakter og gøre opmærksom på det, vi ikke umiddelbart ser. Jeg er optaget af vores sanseapparat. Af hvordan vi opfatter lys og farve. Af hvordan vi bliver i stand til at se? Det er kombinationen af det håndgribelige og fysiske med det, der umiddelbart ikke har nogen konkret form eller substans, men som materialiserer sig for øjnene af beskueren.

Hvordan har du brugt lyset som historiefortæller i udstillingen?
Min brug af lys handler om at præsentere lyset og at vise, at lyset, der omgiver os, er i bevægelse. Jeg har koncentreret mig om reflekteret lys ved at lade den stedspecifikke installation danne ramme om dagslyset og gøre os opmærksom på lysets ændring over tid. Et fænomen, der er transformerende og flygtigt og som resulterer i skiftende intensitet af farve afhængig af tid på dagen og året.

Fordi ristene er malede bagpå, får det reflekterede lys farve, så det materialiserer sig. Foto: Benita Marcussen

Hvordan er du kommet fra tekstil til lys?
Det interessante ved at arbejde med lys er bl.a at gøre lyset mere håndgribeligt – at materialisere det. Min viden om tekstiler bruger jeg som metode. Tekstiler er jo baseret på en slags lag-på-lag-struktur. I mine projekter bevæger jeg mig ned i strukturen, piller lagene fra hinanden og trækker dem ud i tre dimensioner. På den måde kan jeg bruge strukturen rumligt og arkitektonisk. Det stoflige udtryk opstår i det fysiske rum for øjnene af beskueren og sammenvæves af lys og mindre håndgribelige materialer som tid og bevægelse.

Del artiklen

'Q&A: Ane Lykke / Reflected Light'

Facebook