Guide: Gå ikke glip af FOMO i Århus

Guide: Gå ikke glip af FOMO i Århus

Tomme lejligheder i det helhedsplans-disruptede Gellerup i det vestlige Aarhus skaber rammen om FOMO, som er en gruppe-udstilling, der inviterer indenfor i stuen fra den 22. september. Pressefoto

af Anni Nørskov Mørch

Anni Nørskov Mørch er tilknyttet hele to vægtige institutioner i Kolding, nemlig Koldinghus og Designskolen Kolding, og har de sidste mange år arbejdet med og formidlet design, kunst og kunsthåndværk.

Billedserie

FOMO
Gudrunsvej 78, 2
8220 Aarhus
23 sep- 1. okt 2017

Ni kuratorer, alle kunsthåndværkere og designere, har fået lejlighed til at reflektere over en af tidens store livsstilsplager Fear of Missing Out, FOMO – frygten for at gå glip af noget. At de har fået lejlighed til dette, skal forstås helt bogstaveligt. 

FOMO er et stort anlagt udstillingskoncept og arrangementsprogram, der fylder tomme lejligheder i Gellerupparken med kunsthåndværk og design og inviterer indenfor til refleksion over den tidstypiske tendens, som har navngivet projektet. På initiativ af Danske Kunsthåndværkere og Designere i Region Midt deltager sammen med kuratorerne over 100 udstillere fra Danmark og 12 andre lande i udstillingen og de tilknyttede artist talks, seminarer og workshops mellem den 22. september og den 1. oktober 2017.

Astrid Skibsted udstiller i kategorien Effektid spil af Tid, som sætter spot på de klassiske kvindelige sysler i en moderne og eksperimenterende kontekst. Pressefoto

Kuratorerne og deres udstillerne kan med de utraditionelle rammer spille på det uventede i at møde en udstilling i en lejlighed – i Gellerup – og på det velkendte i at bevæge sig i en bolig og forholde sig til genstande, sammenhænge, spørgsmål og sansninger i en hjemlig kontekst.

Ubrugeligt ler, effektivt spild af tid og sublime ting
I én lejlighed er alle de keramiske værker skabt af ler gravet op fra en byggegrund i Gellerup – i udgangspunktet er materialet, en jordbunke af lokal oprindelse, helt ubrugelig til formålet, men gennem en længere proces er leret udvundet og bearbejdet i et samarbejde mellem kuratorer, Helle Bjerregaard og Ane Fabricius Christiansen, og keramikafdelingen på Aarhus Kunstakademi.

Over 100 kunsthåndværkere og designere udstiller på FOMO. Her konceptet Asger Jorns Sidste Måltid af Dirty Go Clay Band. Pressefoto

I en anden lejlighed har kurator og glaspuster Rikke Stenholt inviteret en række udstillere, fra møbelsnedkere til keramiske designere og tekstildesignere, til at indrette en lejlighed med sublimt kunsthåndværk og design, der fuldender et hjem med funktion og dekoration.

I en tredje lejlighed kan de besøgende opleve Effektivt Spild af Tid – en tekstil udstilling, der blandt andet består af røreprøver, som således også kan ’ses’ med fingrene.

Dirty Go Clay Band ved ved Mette Maya Gregersen, Lea Nielsen og Louise Gaarmann i udstillingen Asger Jorns Sidste Måltid. Pressefoto

At slippe husfliden fri
Modedesigner Julie Bach er kuratoren bag den gruppeudstilling, der giver rum til effektivt spild af tid og forklarer nytten ved unyttige tekstile sysler:

“Vi lever i en tid, hvor de varer, vi omgiver os med, som oftest er produceret langt væk fra vores egne hænder. Der er krav om effektivisering på alle niveauer i vores samfund. Vi vil gerne tale om værdien af at give tid. I Effektiv Spild af Tid dyrker vi en fælles passion for tekstil og for langsomme håndholdte teknikker. Hændernes arbejde med materialet rummer for os en frihed til leg og undersøgelse. Vi ønsker at slippe husfliden fri for at fejre og udforske de æstetiske og sanselige værdier, som tekstilet bærer. For at give plads til det umiddelbart unyttige.”

Fra FOMO til JOMO
Frygten for at gå glip af noget gøres til en dobbelttydig drivkraft i projektet – FOMO-udstillingerne vises nemlig kun i to uger efter en langvarig kampagne på de sociale medier, og den vises i tomme boliger i en af de blokke, som senere skal rives ned for at give plads til Helhedsplanen for området.

“Vores udstilling er i tekstil. Det er et materiale, som alle har et forhold til, fordi vi bærer det på kroppen hver dag,” siger modedesigner og kurator Julie Bach om Effektiv Spild Af Tid. Pressefoto

Netop ugen inden FOMO-udstillingens fernisering udkom under stor bevågenhed den nyeste bog Gå glip, af tidens mest tiljublede talerør for konstruktive knuder på den strømlinede tråd, psykologiprofessor Svend Brinkmann.

Brinkmanns tese er, at løsningen på de aktuelle globale kriser i vores antropocæne tidsalder, hvor menneskets påvirkning af kloden nu er at regne for en geologisk kraft på linje med de største naturkatastrofer, er at erstatte FOMO med JOMO – Joy Of Missing Out.

Brinkmann foreslår i sin bog, at æstetikken kan hjælpe os til at “kultivere et landskab for menneskeliv, hvor det er lettere at fokusere på det væsentlige i livet og gå glip af det, der er uvæsentligt.” Det gælder, ifølge Brinkmann, om “at kultivere et landskab, hvilket også er forudsætningen for at slå rødder (…) Uden landskaber at slå rødder i bliver rodløsheden eneste mulighed.”

I kategorien Den Blå Kuffert udstiller strikdesigner Marianne Johnstad-Møller. Pressefoto

En ind i kroppen-oplevelse
Bach synes at have drukket af samme kilde som Brinkmann og forklarer, at hendes kuraterede matrikel i FOMO-udstillingen kan tilbyde, den, der er ramt af Fear Of Missing Out, en ind-i-kroppen-oplevelse:

 “Der er så meget digitalt flimmer i hverdagen og oplevelses-‘quick fixes’, der lokker. Man har her mulighed for at zoome ind og udforske og gå i dybden med værker, som professionelle har nørdet med rigtig længe. I kunsthåndværk og design kan man opleve tanke, håndværk og materiale smelte sammen til ét.”

Bach lover, at vi ikke ønsker at gå glip af dette lokkende tilbud:

Keramiker Mariko Wada udstiller under konceptet Du Kom Med Alt Der Var Dig. Pressefoto

“Vores udstilling er i tekstil. Det er et materiale, som alle har et forhold til, fordi vi bærer det på kroppen hver dag, men samtidig er det for mange et materiale, man let kan tage for givet. Relationen og sansningen er der, men den er lejret i et kropsligt spor og kan derfor for mange ligge som noget usynligt, som kan blive aktiveret, når man oplever det i en ny sammenhæng. Man skal komme for at opleve tekstilet i en ikke hverdagsagtig sammenhæng og opleve bløde former og teksturer installeret stedsspecifikt i et brag af en sanselig udstilling; vi kalder for Effektiv Spild af Tid.”

Aarhus
Aarhus er ikke just forvænt med stort anlagte udstillinger, hvor kunsthåndværkere og designere får lejlighed til at reflektere over tidens store spørgsmål. Og Gellerupparken har – siden før undertegnede lettere himmelfalden, men ikke desto mindre trygt hang ud i blokkene som nytilflyttet studerende – heller ikke nydt for meget positiv opmærksomhed. Så denne aarhusianer vil i al fald ikke gå glip af FOMO-udstillingen.

FOMO viser værker af over 100 kunsthåndværkere og designere fra den 23. september - 1. oktober 2017 (mandag - fredag og lørdag-søndag kl. 12-17. Torsdag kl. 12-20). Følg med på Facebook.com/FOMO2017 og @JOMO2017

Derefter vises udstillingen i Holstebro i Huset for Kunst og Design fra den  7.-15. oktober.

FOMO arrangeres af Danske Kunsthåndværkere og Designere - Region Midt og er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje, L.F. Foghts Fond, Beckett Fonden, Holstebro Kommune, DKoD, landsforeningen, Domis og Kvadrat.

Del artiklen

'Guide: Gå ikke glip af FOMO i Århus'

Facebook