Guide til sommerens afgangsudstillinger 2018

Guide til sommerens afgangsudstillinger 2018

Designskolen Koldings afgangsudstilling sidste år hed Beyond Icons og fik masser af opmærksomhed. Pressefoto

af Redaktionen

Charlotte Jul, Stine Nørgaard Lykkebo og Susanne Hviid udgør tilsammen redaktionen på designETC, og denne artikel er blevet til i et samarbejde mellem vores forskellige kompetencer, blik og erfaring.

Afgang 2018, KADK Holmen
29 jun - 19 aug 2018

Afgang 2018, KADK Bornholm

Bornholms Kunstmuseum
23 jun - 19 aug 2018

JP/Politikens Hus
23 aug - 15 sep 2018

Næstved Museum
19 sep - 26 okt 2018

CLAY (kun keramik)
2 nov - 20 jan 2018

Glasmuseet Ebeltoft (kun glas)
9 nov 2018 - 13 jan 2019

Afgang 2018, Designskolen Kolding
Designer – grib magten!
Koldinghus
28 jun - 21 okt 2018

Fra slutningen af juni kan du opleve designskolernes afgangsudstillinger i hele landet. Vi bringer her en miniguide, der samler de tre største fra henholdsvis København, Kolding og Bornholm.

FN’s verdensmål i spil på KADK Holmen
I år er kandidaterne på Holmen i København igen blevet bedt om at forholde sig til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i verden, , som 193 lande, herunder Danmark, har en ambition om at realisere senest i 2030.

Afgængerne, som i alt tæller 240 nyuddannede arkitekter og designere, tager således kunstnerisk og fagspecifikt stilling til en lang række samfundsrelevante og sociale problemstillinger i deres projekter, og afgangsudstillingen viser deres konkrete bud på, hvordan netop disse fag kan tilbyde løsninger på forskelligartede udfordringer i vores samfund.

De udstillede projekter bygger samtidig på uddannelsernes afsæt i forskning, praksis og kunstnerisk udvikling. Udstillingen er opdelt efter Arkitekt- og Designskolens fem institutter og en række kandidatprogrammer under disse institutter. Kandidaternes afgangsprojekter afspejler dermed hele arkitekt- og designuddannelsens faglige bredde.

Der afholdes udstillingsåbning for alle fredag den 29. juni kl. 16.

View fra KADK Holmens afgangsudstilling sidste år, hvor også FN’s 17 verdensmål var det tematiske afsæt for de studerende. Foto: KADK

Glas og keramik tager afgang på Bornholm
Designskolens linje for glas og keramik, Craft – Glass & Ceramics – bor på Bornholm, og i år tager 11 elever afgang, hvor ni er fra keramik, mens to er fra glas, repræsenteret ved studerende fra henholdsvis Danmark, Island og Australien.

Afgængerne fra Bornholm viser deres udstilling rundt i det ganske land i løbet af sommeren og efteråret og starter lokalt på Bornholm, hvorefter København, Næstved, Middelfart og Ebeltoft får glæde af at opleve de studerendes afgangsprojekter på nært hold med den ene undtagelse, at både CLAY og Glasmuseet i Ebeltoft udelukkende viser keramik og glas særskilt.

Årets afgængere er: Linea Drescher, Katarina Egsgaard, Elly Glossop, Mette Irmelin Munch, Bjørn Kauffeldt, Siri Emilie Maltha, Margrét Elín Þórðardóttir, Christian Rask, Jeppe Søndergaard Hansen, Aviaja Troelsen & Tue Winther.

Magtens potentiale på Designskolen Kolding
Koldinghus lægger rammer til, når årets afgangselever – knap et halvt hundrede nyslåede designere – forholder sig til i begrebet ‘magt’ i forbindelse med udstillingen Magtens Smykker i selv samme hus. Opdraget lyder, at nutidens designere skal tage magten og skabe løsninger, der kan gen- og nytænke hverdagen og samfundets forskellige agendaer.

Designer – grib magten!, som afgangsudstillingen hedder, indtager tre af slottets gamle sale med omkring 50 designeres bud på, hvordan design sætter dagsordenen i en moderne verden.

Afgangsstuderende Frederik Ingvorsen har designet en kollektion til et plettet og dog ultra-elegant oprør mod det korrekte business-look, der traditionelt set kendetegner herretøj. Foto: Frederik Ingvorsen

Tre tematiske sektioner med titlerne People, Planet og Play viser en række fortolkninger af, hvordan magt ikke blot er en oppefra kommende diktat, men også friheden til at sætte sit præg på verden lige der, hvor man har størst mulighed for at få indflydelse.

Tre gæstekuratorer har fået hver deres tema, som de skal guide de studerende henimod at forløse ud fra et sæt dogmeregler. De tre gæstekuratorer er designer Henrik Vibskov, direktør Christian Bason og grafiker Mads Qvistgaard.

Den danske multikunster og modedesigner Henrik Vibskov orkestrerer den del af udstillingen, der beskæftiger sig med det legende menneske under etiketten Play. Han opfordrer de studerende til at lade vildskaben tage magten over designprocessen:

“Jeg ved fra min egen kreative proces, at mange ting udspringer af fejl, eller fordi du er gået gennem den forkerte dør. Man lærer meget af det uplanlagte. Leg betyder, at alting kan ske, leg kan få de studerende til at gå veje, de slet ikke burde.”

Gæstekurator for People-sektionen, Mads Qvistgaard, præsenterer løsninger til bl.a. sundhedssektoren og det sociale område:

“Jeg tror faktisk, de fleste designere hader ordet ‘magt’. Det er ikke det, der er deres drivkraft. Jeg tror mere på den magt, der ligger i konstant at kunne udtænke bedre løsninger. Dét er vejen til at få folks opmærksomhed.”

Direktør Christian Bason fra Dansk Design Center er ansvarlig for Planet-sektionen, der bl.a. har bæredygtighed og social ansvarlighed på agendaen:

“Samfundets magtstrukturer er under forandring, og som designere bør vi interessere os for præcis, hvordan magten skifter mellem individ og institution, mellem virksomhed og samfund, mellem teknologi og menneske.”

 

Kilder: KADK, KADK – Glass & Ceramics Bornholm & Designskolen Kolding

Del artiklen

'Guide til sommerens afgangsudstillinger 2018'

Facebook