Q&A: Kontempo / Elisabeth Kiss

Q&A: Kontempo / Elisabeth Kiss

Sort, porøs stoflighed i Katrine Krulls bidrag (UN) controlled. Foto: Cornelia Gramkow

af Susanne Hviid

Susanne er cand. mag. i Fransk, Æstetik og Kultur og har bl.a. en fortid på DR. Nu er hun Sekretariatsleder i Kunsten Media Fonden, men er stadig tilknyttet designETC.

Billedserie

I dag åbner udstillingen IsThisKnit?, der tager strikkens væsen alvorligt gennem 18 nyskabte og kunstneriske værker. IsThisKnit? er initieret af tekstilforeningen KONTEMPO, der præsenterer udstillingen på ENIGMA – Museet for Post, Tele og Kommunikation under 3daysofdesign. Vi har bl.a. spurgt formand Elisabeth Kiss om strikkens almene potentiale.

Hvad er strik? Er strik farve, tekstur, skulptur, design eller kunst? Er strik kunsthåndværk, metode eller materiale? Svaret er mangfoldigt og resultatet kan opleves på ENIGMA, når et par og tyve designere og kunsthåndværkere i det tekstile felt præsenterer 18 værker på Østerbro til en dialog om muligheder og grænser.

Furry Fountain af Kitt Stuart Schwenn og Anne-Louise-Bahn. Foto: Cornelia Gramkow

Og der er langt fra den hjemmestrikkede sweater til de kuraterede værker. Men det er netop KONTEMPOS ambition; at vise mangfoldigheden i det tekstile fag. Formand Elisabeth Kiss er selv uddannet tekstildesigner fra Kunstakademiet og er initiativtager til KONTEMPO – en forening, der har som erklæret formål at udbrede kendskabet til, hvad tekstilfeltet er, kan og vil – og dermed fremme medlemmernes interesser som professionelle tekstiludøvere gennem netværk, videndeling og samarbejde.

IsThisTextile? hed sidste års udstilling, men i år lader KONTEMPO den helt almindelige og hverdagsgenkendelige teknik blive fortolket på nye måder. Udstillingen sætter strik ind i en nutidig kontekst ved at vise, hvor forskelligt formgiverne arbejder med teknikken.

Eva Fly + Laura Kirk Sørensens Pleated Proposal. Foto: Cornelia Gramkow

Hvad er intentionen med udstillingen?
Helt fra starten har det været vores ambition at sætte fokus på tekstil; som fag, som håndværk, materiale og ikke mindst som udtryksform. Med vores udstillinger ønsker vi at vise, hvordan kunstnere og designere i dag arbejder med faget, så vi får billeder af det kontemporære tekstil-sprog.

I år har vi fokus på strik. Strik er en af de mest almindelige teknikker til at skabe mange af de tekstiler, vi omgiver os med i dag. Det meste af det tøj, vi bærer, er strikket – lige fra strømper til undertøj og sweatre. Og strik bliver også anvendt mere og mere inden for interiør- og møbelbranchen, og vi ser også eksempler i arkitekturen, hvor der er tydelige referencer til strik.

Hvordan har I udvalgt kuratorerne?
Hensigten med at kuratere udstillingen i år var at få friske og kompetente øjne på medlemmernes indsendte værker. Øjne der ved, hvad der rører sig og selv er med til at definere, hvor tekstilfaget bevæger sig hen.

Valget faldt på Isabel Berglund, en international strikkunstner, der i særdeleshed arbejder med tekstiler som sit medie i en kunstnerisk sammenhæng, hvor hun netop skubber grænserne for, hvor strik kan bevæge sig hen. Martin Ulrik Larsen, har vi valgt, da han arbejder konceptuelt med sit tekstile fag. Hans arbejde bevæger sig både indenfor fashion og performance, som understreger hans moderne syn på tekstilfaget.

Vibeke Rohlands Aero # 5/red og Aero #5 blue. Foto: Cornelia Gramkow

Begge kuratorer har et internationalt udsyn, som har været vigtigt for sammenhængen og udvælgelsen af værker til udstillingen.

Hvordan har I udvalgt deltagerne til udstillingen?
En af ambitionerne med udstillingen er at vise hvor forskelligt, man kan arbejde med faget, så den diversitet vil vi gerne vise.

Man kan groft sige, at nogle har forholdt sig konkret til håndværk og teknik og har eksperimenteret med grænser. Den anden halvdel har abstraheret mere over, hvordan vi ser på strik som medie og arbejdet det ind i deres fortolkning af spørgsmålet ”Is this Knit”.

Der er naturligvis fællestræk i nogle af værkerne, men også fortolkninger af feltet, som provokerer og skaber nye grænser for, hvad man kan forvente på en udstilling, der forholder sig til strik.

Ida Blichfeld og Anders Wilhelmsen. Foto: Cornelia Gramkow

Men det har været en fornøjelse at se så mange forskellige ansøgte værker. Både de, der arbejder med tekstil i klassisk forstand, og de, som viser værker, der slet ikke har nogen funktion, men mere er en undersøgelse af strikkens egenskaber. Der er møbelfolk og fashiondesignere repræsenteret, som viser helt andre måder at anskue strikkens grænser på. Alt i alt er der store variationer og spændvidde i udstillingen.

Hvad er jeres vision for det tekstile felt?
Vi ønsker at fokusere på alsidigheden i vores fag. Ambitionen med KONTEMPO er at vise fagets potentiale og derigennem få en dialog i gang med de forskellige brancher, og forhåbentligt åbne flere døre for tekstildesignere og -kunstnere. Vi ønsker at skabe et rum, der kan udvikle og inspirere og samtidig vise, hvordan det tekstilfaglige sprog er i konstant og progressiv forandring.

Skal udstillingen ud i verden?
Vi har lige nu kontakt med NewYork Textile Month, som er initieret af trendeksperten Li Edelkoort, der er meget interesseret i at formidle faget, og synes, at KONTEMPO gør et vigtigt stykke arbejde. Om udstillingen skal til New York i år eller næste år afhænger af, om det lykkes at skaffe økonomisk støtte, da vi er en frivillig forening.

Uddrag fra K-O-N-T-O’s videoværk:

Erhverver man sig kataloget fra udstillingen, følger der et par Kontempo-strømper med, som er designet specifikt til IsThisKnit?

Deltagere: Stine Leth, Randi Samsonson, Ida Blichfeld, Anders Wilhelmsen, Sofie Genz, Ellinor Ericsson, Cille Vengberg, Nina Born, Marlene Klok, Vibeke Rohland, Kitt Stuart Schwenn, Anne Louise Bahn, Katrine Krull, Tine Winther, Laura Ratschschau, K-O-N-T-O, Iben Høj, Dea Marcela Tuns, Eva Fly, Laura Kirk og Clinton Stewart.

Del artiklen

'Q&A: Kontempo / Elisabeth Kiss'

Facebook