Q&A: Udstillingsarkitekt Tina Midtgaard

Q&A: Udstillingsarkitekt Tina Midtgaard

Beklædningsformgiver Hanne Harnov fletter sin formgivning i skind i kategorien Baroque. Foto: Hanne Harnov

af Charlotte Jul

Charlotte Jul er cand.mag og chefredaktør på designETC. De sidste 17 år har hun formidlet området for design og kunsthåndværk kunstnerisk som kommercielt i tekster, artikler og via iværksætterportalen items.nu, som hun startede i 2001.

Billedserie

Ultimate Impact - 5 phenomena in nordic culture

20. maj – 2. juli
Rundetaarn.dk

Vi er vant til, at kunst reflekterer over livet og samfundet. Men hvad med kunsthåndværk og design? Udstillingen Ultimate Impact – 5 phenomena in nordic design culture sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle opfattelse af nordisk kunsthåndværk og design som lyst træ og funktionelle produkter.

FantasyExoticismSilenceRagnarok og Baroque er titlerne på udstillingens fem tematiske inddelinger og er ikke umiddelbart de rubriceringer, man normalt forbinder med nordisk kunsthåndværk og design. Men det er hele pointen. For Ultimate Impact – 5 phenomena in nordic design culture er et forsøg på at gå bagom den velkendte og stereotype opfattelse af den nordiske designDNA og pege på andre og måske ubevidste og underliggende strømninger i feltet. Vi har bedt udstillingsarkitekt og initiativtager, Tina Midtgaard, om at uddybe…

Billedkunstner Malene Bach bearbejder farver og transparens i Transport fra 2017, som er blevet valgt ud til kategorien Exoticism. Foto: Malene Bach.

Du har bygget udstillingen op omkring fem temaer, hvorfor det?
De fem temaer er alle inspireret af allerede eksisterende værker. Jeg har ikke bedt kunstnerne om at arbejde under en bestemt tematik, men har nærmest arbejdet bagvendt og ladet kunstnernes værker inspirere mig. Herefter formulerede jeg nogle retninger, hvor jeg kunne identificere genkendelige træk i flere forskellige kunsthåndværkere og designeres produktion. Det var her, at det tværfaglige snit opstod, fordi denne bagvendte metode pludselig gjorde det meget klart, at der var et stort potentiale i at nedbryde grænserne mellem kunstarterne.

Bente Skjøttgaards keramiske skyformationer Metamorphosis # 1/5, der viltert iscenesætter glasur og tekstur er med i kategorien Fantasy. Foto: Ole Akhøj

Dermed kunne de forskellige kunstarter supportere og forstærke nuancerne indenfor det enkelte fænomen og medvirke til at gøre fortællingerne mere tydelige. Efter det indledende konceptuelle arbejde tog jeg kontakt til kulturanalytiker og etnolog Christina Dvinge, og vi skabte i fællesskab et univers, der tager udgangspunkt i faktuelle tendenser, men ikke er en del af den gængse retorik om kunsthåndværk og design.

Hvordan har du valgt lige de fem?
Fordi det var de strømninger, der brændte tydeligst igennem og pegede på et sammenfald blandt flere af udøverne. Vi har haft flere temaer i spil, men disse fem var de mest markante. Udviklingsprocessen har også inkluderet research i Finland og Sverige, som har styrket troen på de udvalgte tematikker og på at udvide feltet til at omfatte andre nordiske lande end Danmark. Derfor er der flere nordiske deltagere med – særligt Finland er godt repræsenteret.

Fordi der sker meget mere i branchen end den generelle, klassiske fortælling om nordisk design, der i høj grad handler om enkeltheden, funktionaliteten og det underspillede. Udstillingen forsøger at afdække og italesætte andre strømninger indenfor nordisk kunsthåndværk og design, som også er til stede. Det er bare aldrig rigtig blevet beskrevet som en strømning, men mere som isolerede celler. Jeg er i tvivl om, om der er noget, vi overser i den generelle fortælling om det ’lyse’ skandinaviske design. Ultimate Impact ryster posen og ser, hvad der kommer ud af det.

Den finske billedkunstner Susanna Majuri indgår i kategorien Fantasy med værket Armo (Grace). Foto: Susanna Majuri

Jeg kan ikke garantere, at alt rammer 100% plet. Udstillingen skal ses som en prototype, og en prototype har jo potentielle fremtidige udviklingsmuligheder. I virkeligheden er det måske en alt for stor opgave at opfinde nye og egne ‘ismer’ indenfor kunsthåndværk og designområdet. Men der er et behov for at beskrive området på andre måder, og det kræver udvikling.

Finnen Deepa Panchamia arbejder med rumlighed og dimensioner i værket Mountain of stairs og er med i kategorien Ragnarok. Foto: Jefunne Gimpel

Bør design og kunsthåndværk kommentere på og forholde sig til samfundet?
For mig at se er det ikke så meget et spørgsmål om design og kunsthåndværk bør kommentere, men et spørgsmål om, hvorvidt udøverne faktisk gør det. Og det gør de i allerhøjeste grad. Først og fremmest den del af området, som formgiver på baggrund af omgivelsernes behov. Derudover er der en stigende interesse og lyst til at arbejde i en kunstnerisk praksis. Dermed opstår der konstant nye overlap med kunsten, som jo altid har responderet på samfundsrelaterede spørgsmål, og hvordan vi kan italesætter dem? Det er lige netop det, udstillingen beskæftiger sig med.

Sileo er titlen på møbeldesigner Chris Liljenberg Halstrøms enkle værk, der har fundet vej til kategorien Silence. Foto: Andreas Omvik

Hvad kan design og kunsthåndværk bidrage med, som kunsten ikke kan? Og hvori består forskellen?
Ja, det er jo det store spørgsmål, som vi er igang med at undersøge. Hvad er succeskriterierne for, at design og kunsthåndværk kan opfattes som kunst? Måske kan det opleves som kunst? Men opfattes det også som kunst, hvis det ikke indgår i den almene kunstformidling? Og skal det foregå på kunstens præmisser? Eller kan der udvikles helt nye præmisser?

Gitte Jungersens massive krakelerede glasurfrise All is Flux # 6 fra 2016 har fået plads under Ragnarok. Pressefoto

Hvad håber du, at udstillingen giver publikum?
Udstillingen kan opleves på to niveauer, og der er to markante, forskelligrettede målgrupper. Den ene er Rundetårns generelle publikum, som i høj grad består af turister og skoleklasser, og så er der design- og kunsthåndværkområdet, som jeg håber har interesse i eksperimentet. Derfor er udstillingen fysisk bygget op med en forholdsvis enkel formidling, så man som besøgende forhåbentligt bliver forundret over fortællinger, der angriber mødet mellem de forskellige kunstområder fra andre vinkler end de kunsthistoriske.

Der er udarbejdet et mindre katalog, som udfolder varierende vinkler og synspunkter på udstillingens fem tematikker. Så hvis man har mere end en generel interesse i kunsthåndværk- og designområdet, er det vigtigt, at man læser kataloget for at få uddybet udstillingen. Vi har kun været i stand til at trykke et mindre antal, men kataloget vil snart kunne downloades digitalt.

Tak til systemet er titlen på visuel kommunikatør Rune Berings bidrag til kategorien Silence. Foto: Mette Jørgensen

Deltagende kunstnere, forfattere og formgivere:
Dennis Jürgensen, Bente Skjøttgaard, Nikoline Liv Andersen, Iben Høj, Susanna Majuri, Ole Vesterlund, Christina Hagen, Sade Kahra, Amanda Betz, Isabel Berglund, Malene Bach, Tina Ratzer, Helle Vibeke Jensen, Peter-Clement Woetmann, Rune Bering, Ebbe Stub Wittrup, Chris Liljenberg Halstrøm, Laura Stamer, Søren Lyngsøe Knudsen, Maja Petrea Fox, benandsebastian, Deepa Panchamia, Gitte Jungersen, Louise Hindsgavl, Dennis Agerblad, Patrick Leis, Anna Rikkinen, Violise Lunn, Michael Geertsen, Wednesday Architecture, Hanne Harnov, Frontdesign og Hanne Friis.

Udstillingen er initieret af arkitekt/kurator Tina Midtgaard, Superobjekt og produceret i samarbejde med kulturanalytiker og etnolog Christina Dvinge, filminstruktør Per Flyvehavn og kulturformidler Karen Helmer-Hansen.

ULTIMATE IMPACT er en del af udstillingsprogrammet i Rundetaarn, der årligt huser otte udstillinger, produceret af eksterne udstillere og arrangører.

Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Beckettfonden og Nordisk Kultur Fond har støttet udstillingen.

Udstillingen er en del af Danish Design Festival og 3 Days of Design

Del artiklen

'Q&A: Udstillingsarkitekt Tina Midtgaard'

Facebook