Tegn til tiden

Tegn til tiden

Birk Marcus Hansens To Europa flag i proces. Foto: Birk Marcus Hansen

af Charlotte Jul

Charlotte Jul er cand.mag og chefredaktør på designETC. De sidste 17 år har hun formidlet området for design og kunsthåndværk kunstnerisk som kommercielt i tekster, artikler og via iværksætterportalen items.nu, som hun startede i 2001.

Billedserie

MINDCRAFT17
4 - 9 apr 2017

Tir kl 11-23
Ons-lør kl 11-21
Søn kl 11-17

San Simpliciano
Piazza Paolo VI 6
20121 Milano

Grafiker Birk Marcus Hansen er udtaget til MINDCRAFT17 i Milano, hvor han præsenterer ti flag med fællestitlen To Europa – som tegn til Europa, til mennesket og til en samtid med nye muligheder.

Birk Marcus Hansen er ikke aktivist. Ej heller politisk agitator. Birk Marcus Hansen er først og fremmest grafiker. Og nysgerrig på den insisterende måde. For siden han var studerende på Designskolen i Kolding, har han forsøgt at ændre det, som civilisationer gennem tiden ikke har følt nødvendigt at anfægte troværdigheden og funktionaliteten af – nemlig skriftsproget. Og dét selvom han i bund og grund var dårlig til at læse, ja tæt på ordblind i perioder.

Det er han ikke længere. Ordblind altså. I dag beskæftiger han sig med sprog, bogstaver og tegn. Med lange, nørdede researchfaser bag sig udvikler han nye måder at skabe visuel mening og kommunikation på.

Birk Marcus Hansen. Foto: MINDCRAFT/jeppegudmundsen.com

Flag til Europa
Til MINDCRAFT-udstillingen i Milano har Birk Marcus Hansen skabt flag, ti af slagsen faktisk, der fortæller historier om Europa på flere niveauer, og som fungerer som vejviser for hans budskaber.

“Først har man et flag, så har man et navn, og herunder opstår en nation. En nation består først og fremmest af et navn og et flag, som man kan samle sig under. Mine flag er grafiske manifestationer af viden om Europa,” fortæller han.

Alle udstillere på MINDCRAFT17 har tid som tematisk afsæt for deres værk. Tid som et særligt tidspunkt på dagen, fordi udstillingslokation, San Simplifiano-klostret ifølge kurator Henrik Vibskov, indgyder tid. Tid som rutiner, ritualer og nærvær. Tid som opdeling af dagen og de opgaver, man er optaget af. Birk Marcus Hansen har fået tildelt tidsrummet kl. 18.01-19.55 – lige dér, hvor solen går ned over klostrets atriumgård i april.

Et af de ti flag med fællestitlen To Europa. Foto: MINDCRAFT/jeppegudmundsen.com

“Set fra Mellemøsten er Europa det sted, hvor solen går ned – den står op i øst og går ned i vest – og vandrer så at sige henover Europa fra et mellemøstligt synspunkt, og derfor blev Europa mit tidsmæssige afsæt,” forklarer han.

Birk Marcus Hansens ti flag, der er skabt i digitalprintet silke, måler 195 x 135 cm og kommer til at hænge på tværgående stænger i de fire søjlegange, der omkranser klosteret. Projektet er dedikeret til Europa – deraf titlen To Europa – men ikke det Europa, du kender. For Europa er ikke kun et kontinent, det er den mindste af de fire galilæiske måner, der kredser rundt om Jupiter.

Sammen adresserer Birk Marcus’ flag de forskellige aspekter af denne fjerne galilæiske måne – dens position i solsystemet, geografiske egenskaber, navn og symbolske betydning.

Detalje fra et af de ti flag med fællestitlen To Europa. Foto: MINDCRAFT/jeppegudmundsen.com

Hvad skaber identitet?
Der ligger selv sagt mange filosofiske, sproglige og videnskabelige refleksioner bag Birk Marcus Hansens værk til dette års MINDCRAFT-udstilling.

Værket refererer nemlig ikke kun til Europa som geografisk lokation og til en måne i et solsystem, men også til overvejelser om universelle, menneskelige behov. For hvad står vi sammen om? Hvad skaber identitet som nation eller som folk? Er det et flag, et sprog eller et geografisk område?

“Menneskets iboende evne til at flytte sig efter ressourcer og til at finde ud af, hvad der gemmer sig bag det næste bjerg, leder os frem til det næste skridt i vores evolution og får os måske til at se ud i universet og indtage nye planeter. Et flag definerer et område på jorden, men hvad nu hvis det område var i rummet?,” spørger han.

Skitse- og researchproces. Foto: Birk Marcus Hansen

Birk Marcus’ tegn- og flagsymboler er af selv samme grund printet i sort/hvid. I rummet er der nemlig fravær af lys, og det sort/hvide er derfor lettere grafisk afkodeligt – hvis vi nu altså forestillede os, at flagene en dag havnede i rummet. 

Tegn, sprog og skrift
Det er som sagt ikke første gang, at Birk Marcus arbejder med komplekse, tværvidenskabelige tilgange til sine kunstneriske projekter – eller for den sags skyld udfordrer vores etablerede forståelser af verden.

I det tidligere værk Betabetet har han undersøgt og udviklet det alfabet, vi alle lærte at tage for givet i børnehaveklassen og ikke siden har sat yderligere spørgsmålstegn ved. Betabetet handler om at bringe det talte og skrevne sprog tættere på hinanden – rent fonetisk – og det har Birk Marcus Hansen gjort ved at tilføje en række tegn til alfabetet for at skabe flere ordbilleder. Og der var god respons fra de ordblinde, som Birk Marcus afprøvede sit nye alfabet hos. Flere af dem udtrykte, at de rent faktisk kunne afkode ordene og tilmed havde det sjovt imens.

Det kinesiske skriftsprog sammen med det latinske alfabet skaber en ny måde at kommunikere på. Foto: Birk Marcus Hansen

Og i værkprojektet The Babel Issue udviklede han en række nye måder at skrive og læse både latinske og kinesiske tegn på. For som Birk Marcus forklarer: “Det kinesiske skriftsprog ligger langt fra det latinske, men fordi det har så få lyde at gøre godt med, er man nødt til at bruge piktogrammer for at supplere lydene og skabe mening. Det interessante opstår i de mange nye sammenhænge og konstellationer mellem stavelser, tegn og lyder af forskellige sprogvidenskabelige årsager.”

I To Europa til MINDCRAFT er det også centralt at koble viden og historie og bruge design som værktøj til at beskrive det. For det er her kunsten ligger, hvis man spørger den undersøgende grafiker.

“Mine værker er ikke politiske og skal ikke ses som en kommentar til udnyttelsen af ressourcer i rummet eller Europas aktuelle flygtningekrise, for der har altid været folkevandringer. Det er ikke nyt. Det kunstneriske i mit projekt er researchen.”

Og det visuelle resultat?
“Er et slags grafisk blueprint af en muligt kommende udvikling,” slutter han.

Del artiklen

'Tegn til tiden'

Facebook