Stadig rum for keramisk fordybelse på KADK

Stadig rum for keramisk fordybelse på KADK

"Med den nye struktur på KADK, har vi skabt rammerne for en uddannelse i keramisk design på et højt kunstnerisk såvel som akademisk niveau," skriver KADK's falgleder Mathilde Aggebo. Foto: Frank Cerri

af Mathilde Aggebo

Mathilde Aggebo er uddannet tekstildesigner fra Danmarks Designskole i 1993 og er fagleder på Designskolen på KADK.

Tre tidligere studerende har udtrykt ærgrelse over lukningen af kandidatuddannelsen i keramisk design på KADK og eventuelle påvirkninger af den danske keramik-tradition. Fagleder Mathilde Aggebo kommenterer på konsekvensen af den politiske beslutning.

Lad mig slå fast med det samme, at det fortsat er muligt at uddanne sig inden for keramisk design på KADK. Faktisk opjusteres bacheloruddannelsen i keramisk design på Bornholm, da den fremadrettet konverteres til en international professionsbachelor. Dette for at skabe et solidt fundament og tiltrække de dygtigste talenter inden for keramikområdet. Desuden vil det fortsat være muligt at fortsætte sine designstudier på kandidatniveau på KADK i København.

“KADK kan bryste sig af at have nogle af landets førende undervisningskapaciteter tilknyttet,” skriver Mathilde Aggebo. Foto: Frank Cerri

Ny struktur – bedre vilkår
Jeg deler derfor ikke de tre studerendes bekymring for dansk keramiks fremtid. Med den nye struktur på KADK, har vi skabt rammerne for en uddannelse i keramisk design på et højt kunstnerisk såvel som akademisk niveau. Rammer der vel og mærke også sikrer, at vores studerende knyttes tættere til branchen og sikres hurtigere adgang til det arbejdsmarked, de skal ud og tage del i.

KADK kan – både på Bornholm og på Holmen – bryste sig af at have nogle af landets førende undervisningskapaciteter tilknyttet. Vi har forskere såvel som praktikere og kunstneriske udøvere, der ikke alene sikrer undervisning af høj kvalitet, men også udgør et kvalificeret og højt specialiseret fagmiljø, der er nødvendigt for, at vi kan værne om og udvikle den særlige danske keramiktradition.

Det kan ikke lade sig gøre at bedrive forskning og uddannelse uden et tilstrækkeligt antal studerende, skriver Mathilde Aggebo. Foto: Frank Cerri

Revitalisering af den keramiske uddannelse
Den keramiske historie og metodik rives altså ikke op og smides bort, men omplantes i et nyt miljø. Og det har været nødvendigt. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at bedrive forskning og uddannelse på højeste niveau uden et tilstrækkeligt antal studerende – og med sidste års dimensionering af designuddannelsen stod det klart, at det ikke længere ville være tilfældet for en række af vores programmer.

Derfor er disse mere smalle og ’spidse’ specialer nu erstattet af mere ’brede’ programmer. Men det betyder ikke, at man ikke kan gå i dybden og specialisere sig indenfor disse nye rammer. Slet ikke. Der er stadig rum for keramisk fordybelse på KADK. Og det skal, der også være.

Del artiklen

'Stadig rum for keramisk fordybelse på KADK'

Facebook