Nu er det slut med at uddanne sig til keramiker på højt niveau i Danmark

Nu er det slut med at uddanne sig til keramiker på højt niveau i Danmark

Arbejdsbordene er omdrejningspunktet i det keramiske arbejde. Her genereres ideer, som bearbejdes i en skitseproces på papir, i ler eller i andre materialer. Og her foregår den kritiske reflektion over proces og resultater. Arbejdet er intimt knyttet til materialer og teknikker og foregår oftest med hænderne i materialet. Reflektionen formidles i rapporter og teoretiske opgaver, hvori projekterne relateres til deres samfundsmæssige relevans og det faglige felt, de indgår i. Foto: Hilda Nilsson

af Signe Fensholt, Lea Nordstrøm og Ragna Mouritzen

Keramikerne Signe Fensholt, Lea Nordstrøm og Ragna Mouritzen er i gang med deres kandidatniveau på KADK som de sidste 'ever'. Derfor argumenterer de for, om det nu er klogt at nedlægge Danmarks eneste keramikuddannelse på højt niveau.

Kunstakademiets Designskole i København lukker kandidatuddannelsen i keramisk design. Hvad betyder det for kunsthåndværket, for fagtraditionen og for Danmark som designnation?

På danske gourmetrestauranter serveres der på kunsthåndværk. Noma, Amass, Kadeau, Geranium og mange flere samarbejder med keramikere i udarbejdelse af service, der understreger den sanselige oplevelse af maden. De ved, at håndlavet keramik betyder noget for den enkelte gæst og for restaurantens identitet, og de er villige til at investere i det.

Formgivning fortæller, hvem vi er
For tiden fejres 150 året for den diplomatiske forbindelse mellem Danmark og Japan med en stor udstilling i Japan om dansk og japansk design og kunsthåndværk. Udstillingen fortæller, hvordan vi lever ved at vise de ting, vi lever med – de allerbedste af dem. De udvalgte genstande repræsenterer mere end blot løsningen på funktionelle udfordringer, de repræsenterer en sans for det gennemarbejdede og vidner således om en stor materialeforståelse. I Danmark vil vi gerne kendes på og for vores design.

Når den danske ambassade i Washington i fremtiden dækker op til sine gæster, kommer det til at se sådan her ud. Anrettede tallerkner serveres efterhånden, og der fungerer mellemlægsservietten perfekt – den dæmper nemlig lyden mellem tallerknerne. Foto: Ole Akhøj

Det gælder også på det keramiske område. Dansk samtidskeramik nyder stor anerkendelse internationalt. Det er et felt, vi bryster os af og bruger i vores nationale profilering. Senest har danske kunsthåndværkere og designere skabt et stel til den danske ambassade i Washington med en formgivning, der fortæller om den kultur og tradition, den er skabt i. Formgivning fortæller altså noget om, hvem vi er, og derfor er det vigtigt, at uddanne formgivere, der er kritiske, bevidste og håndværksmæssigt kompetente til at varetage og videreudvikle vores materielle kultur.

Nedskæringer på KADK
På trods af at dansk design spiller en stor rolle i den nationale selvforståelse og for vores måde at kommunikere og profilere os på, har regeringen besluttet, at Kunstakademiets Designskole i København skal beskæres med ca. ⅓. Det betyder, at skolens ledelse har valgt at nedlægge nogle fag, og tanken er endnu engang at omstrukturere skolens opbygning.

3D-ler-print i Superformlab på KADK. Pressefoto

Beskæringen af skolens budget er en politisk beslutning baseret på ledighedsstatistikker, der har fastslået, at for få kandidater er i arbejde efter endt uddannelse. Denne måling lader ikke til at have for øje, at mange designere finder andre måder at ernære sig på end et konventionelt fuldtidsarbejde, eller at dét, denne branche bidrager med, har en værdi for samfundet, der ikke udelukkende kan måles og vejes og gøres op i kroner og øre efter kun få år på arbejdsmarkedet.

At dette er endt i nedlukning af uddannelsesretninger er en prioritering fra skolens side, der også lukker kandidatuddannelsen i tekstildesign. Det er endnu uvist, hvordan denne omstrukturering tager form, men sikkert er det, at man ikke længere kan uddanne sig til keramiker på kandidatniveau i Danmark.

Sagen er sandsynligvis vældig kompleks – resultatet er dog meget enkelt: Man lukker en uddannelsesmulighed og dermed på sigt en fagtradition.

I den våde gips drejes der efter en profil fremstillet til formålet. Profilen holdes fast af klemmer, mens overskydende våd gips fjernes. Emnet kan være udgangspunkt for viderebearbejdning eller en form, hvorover man laver en støbeform til fremstilling af støbte objekter. Foto: Ragna Mouritzen

Fordybelse og innovation = høj faglighed = relevans og kvalitet
En kandidatuddannelse er rammen om fordybelse og innovation, der sikrer fagets relevans for sin samtid. Når der ikke længere er et højtuddannet fagmiljø, mister vi viden, specialiseringsgrad og refleksion – alt det, der hører til en professionel tilgang til et fag og et kvalitetsniveau, der har placeret dansk keramik på den internationale scene.

Nedlæggelsen af kandidatuddannelsen er gået stille for sig. Det er nærmest gledet ubemærket hen. Vi er blandt de sidste, der får en videregående keramisk uddannelse, så vi har personligt ikke noget at pibe over. Men vi græmmes over den tankegang, der ligger til grund for beskæringen og den manglende forståelse af, hvad der skal til, for at vi som land med stolthed kan fremvise vores nations evne til at formgive.

Kasserne indeholder råmaterialer til det keramiske arbejde – til fremstilling af glasurer og specielle lermasser. Foto: Emma Nilsson

Hvis Danmark skal opretholde sin position som designnation er det vitalt, at den keramiske historik og metodik ikke ryger ud med badevandet. Vi mener det er et spørgsmål om prioritering og holdning. Kan man virkelig måle værdien af design via fuldtidsansættelse? Ville man gøre det samme for kunstnere uddannet på Kunstakademiet? Vi undrer os over, at der ikke har lydt protester fra de danske virksomheder, der bygger på veluddannede keramiske designere. I har en stemme, der vil blive lyttet til.

Og der er andre stemmer… Hvad siger I, jer der har ansvar for beslutningen og jer, der bliver berørt af den?

Klummen er udtryk for skribentens personlige holdninger og dagsordener.

Kadk.dk

Del artiklen

'Nu er det slut med at uddanne sig til keramiker på højt niveau i Danmark'

Facebook