Q&A: Designskolen Kolding / Elsebeth Gerner Nielsen

Q&A: Designskolen Kolding / Elsebeth Gerner Nielsen

"Vores designere skal skabe udtryk, drømme og utopier, som fornyer dansk design og nærer det, Danmark kan markedsføre sig på og leve af. Også i åndelig forstand," siger Elsebeth Gerne Nielsen, rektor for Designskolen Kolding. Pressefoto

af Charlotte Jul

Charlotte Jul er cand.mag og chefredaktør på designETC. De sidste 17 år har hun formidlet området for design og kunsthåndværk kunstnerisk som kommercielt i tekster, artikler og via iværksætterportalen items.nu, som hun startede i 2001.

Billedserie

Designskolen Kolding markerer deres 50 års jubilæum med en guldbryllupsbog om 50 designere uddannet på skolen.  50 Years – 50 Voices of Design portrætterer en række mere eller mindre kendte designere og viser, at der er mange kreative veje til beskæftigelse. Det er også rektor Elsebeth Gerner Nielsen pointe.

’50 Years, 50 Voices of Design’ er titlen på jeres jubilæumsbog. Er der et opsummerende svar fra de 50 designere eller er det 50 forskellige og hybride bud på, hvad design er?
Bogen viser den rejse, som dansk design har været på. Fra først og fremmest at være kunsthåndværk og unika til at blive skalérbare produkter, services og systemer.  De designere, som er uddannet inden for de sidst 10 år, kan noget andet end dem, der blev uddannet for lidt under 50 år siden. De yngre er blandt andet skolet i at lave grundig research og analyser som baggrund for deres valg af endelig løsning.

Designer Thea Engberg Treu Lassen er ansat på ECCO og er med til at udvikle materiale- og farveprøver. Pressefoto

Flere af designerne i dag arbejder med co-creation, dvs. direkte inddragelse af brugere og stakeholders  i designprocessen. De yngste designere i bogen bærer præg af, at de har gået på en forskningsbaseret skole, der også har sit udgangspunkt i viden fra det kunstnerisk udviklingsarbejde og fra praksis.  Fælles for de ældste og yngste årgange af kandidater fra Designskolen Kolding er kærligheden til materialet, den høje æstetiske kvalitet, håndværket, enkelheden og det perspektiv, at dansk design er for alle – altså demokratisk.

Er tanken, at de 50 designere skal hudflette dansk design? Eller blot være 50 billeder på, hvad dansk design kan være? Og at Designskolen Kolding har været med til at udklække dem?
Der er tale om 50 designere, som vi er stolte over at have uddannet på Designskolen Kolding. Samtidig er de også eksempler på den mangfoldighed, som præger dansk design. Og som sagt – en beskrivelse af den historiske udvikling inden for designfaget.

“Stop snakken og skitsefasen og byg i stedet en prototype, som man kan røre ved”, siger industriel designer Christian Troels, der er uddannet fra Kolding Designskole i 2012. Pressefoto

Hvorfor er bogen på engelsk? Har I brug for at promovere skolen eller dansk design i udlandet i denne forbindelse?
Ja, vi har brug for at markedsføre Designskolen Kolding i hele verden med henblik på at tiltrække de dygtigste talenter. Vi håber at kunne bidrage til, at dygtige udenlandske studerende kommer til Danmark, får en god uddannelse og derefter et arbejde i en dansk virksomhed, hvoraf de fleste i dag har brug for medarbejdere, som både er skolet i et dansk designDNA og samtidig har et internationalt perspektiv. Vi har fx netop lanceret en ny kandidatuddannelse inden for ‘Design for Play’ i samarbejde med bl.a. Lego Foundation, Lego Group og Designit.

Målet er at uddanne kandidater, som er eksperter i dansk design og forståelsen af leg som en grundbestanddel i det at blive et kreativt menneske. Efter endt uddannelse forventer vi, at kandidaterne bliver et aktiv for ikke mindst danske virksomheder med stor international forankring. Jeg håber, at 50 Years, 50 Voices of Design vil kunne hjælpe med at overbevise de bedste talenter om, at de skal komme til Kolding.

Modedesigner Mark Tan, der også er uddannet på Designskolen Kolding, har en ambition om at skabe smukt og bæredygtigt tøj af kvalitetsstoffer med lang levetid. Pressefoto

I har selv understreget et citat om ’employability’ – at Designskolen Kolding uddanner designere, der rent faktisk kommer i arbejde. Har det været en strategisk politisk beslutning at føre den dagsorden frem?
Ja, vores kandidater skal ud at virke. Deres talent skal være til nytte. De 50 designere i jubilæumsbogen er fremragende eksempler på det. Ikke bare er de i arbejde, men de bidrager også til udviklingen af det danske kunst- og kulturliv. De er med til at skabe nye udtryk, nye drømme og utopier, som fornyer dansk design og dermed nærer designerne både det, Danmark kan markedsføre sig på og det, vi skal leve af. Også i åndelig forstand.

Hvordan forvalter Designskolen Kolding regeringens ambitioner og udspil om, at der skal endnu højere tal på designere i arbejde i fremtiden? Nedlægger I også værksteder eller opruster i den del af uddannelsen fremover i modsætning til København?
Vi nedlægger ikke værksteder, men opretter nye – bl.a. inden for leg. Vi opruster og prioriterer beskæftigelse benhårdt. Alle bachelor- og kandidatprojekter laves eksempelvis sammen med en ekstern partner. Ligeledes er praktik selvfølgelig obligatorisk. Nu håber vi, at vi får mulighed for at blive en del af regeringens nye initiativ om erhvervskandidatuddannelser, så kandidatstuderende kan kombinere arbejde og studie. Et initiativ, som vil hjælpe vældig meget i forhold til beskæftigelse. Her er vores største udfordring, at indtrængningstiden for vores kandidater er høj. Det tager med andre ord tid inden de har en fast beskæftigelse. Mange starter som freelancere. Med en fireårig erhvervskandidatuddannelse vil vi kunne afhjælpe det problem.

Del artiklen

'Q&A: Designskolen Kolding / Elsebeth Gerner Nielsen'

Facebook